CIRCULARS

 

REFORMA FISCAL 2015

CIRCULAR NOVEMBRE 2014
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

Tercer trimestre 2014

Octubre del 2014. Aquesta carta, un cop més vol ser un recordatori o avís que s’inicia de nou el període per presentar les declaracions del trimestre corresponent als mesos de juliol, agost i setembre ( TERCER TRIMESTRE ). Pel que si és d’interès que ens cuidem de comptabilitzar, calcular, preparar les declaracions, molt agriríem se’ns […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS, NOTÍCIES
Cap Comentari

AVIS DEL TRIMESTRE 1T 2014

El temps transcorre tant ràpit que ja hem tancat un altre exercici i ara iniciem les obligacions fiscals per un de nou. Malgrat el poc temps que ens sembla haver recorregut, han succeït molts canvis i, per aixó, reiterem la importància d’estar ben assessorats al respecte. Davant les novetats importants enviem els fulls informatius i […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

CRITERI DE CAIXA I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’IVA

Aquest nou règim és de caràcter optatiu, i permet ingressar l’Iva de les factures en el moment del seu cobrament, això si també s’ha d’aplicar aquest criteri a les pagades. No hi ha discriminació. A fi de quedar inclòs en aquest règim s’ha de presentar la sol·licitud abans d’acabar l’any, així mateix s’hauran de complir uns requisits especials en el moment de […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

BONIFICACIÓ DE QUOTES D’AUTÒNOMS EMPRENEDORS

Els treballadors per compte propi que tinguin 30 anys o més, i causin alta inicial o que no hagin estat donats d’alta els darrers 5 anys en el règim especial d’autònoms , tindran una reducció en les bases de cotització durant el període màxim de 18 mensualitats. Una reducció del 80 % de la quota […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

NOTES IMPORTANTS

PAGAMENTS AMB EFECTIU RESTRINGITS A PARTICULARS Recordar que totes les factures superiors a 2.500 euros han de ser pagades per transferència o taló, no són admissibles pagaments fraccionats o diferents factures d’un mateix treball. FACTURES Sempre hem remarcat la importància de les dades de les factures, nom, adreça, NIF, tant de l’emissor com del receptor, […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

VEHICLE D’EMPRESA

L’IVA per la compra d’un vehicle en cas de no ser comercial és deduïble el 50%, però en cas de poder acreditar els desplaçaments per treballs realitzats a clients serà deduïble el 100% pel combustible, autopistes, aparcaments. A la factura cal constar la matrícula. Per altre part les reparacions s’aconsella el 50%. Per contra la deducció […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari