Sin categoría

AVIS TRIMESTRE 1T 2017

AVIS TRIMESTRE 1T 2017

Abril 2017

 PRIMER TRIMESTRE 2017.

Portem ja dies traballant per aquest nou any però ara l’encetarem fiscalment parlant, al donar comptes d’aquest PRIMER TRIMESTRE .

Iniciem així el periode per fer balanç del que ha estat el PRIMER TRIMESTRE 2017, i disposem del temps per calcular i confeccionar les DECLARACIONS que ens corresponen segons l’activitat o situació tributària. ( IVA, IRPF de renda, de lloguers, de traballadors, de professionals, Declaracions Intracomunitaries, a cta Societats…)

És per això que si és del vostre interés us assesorem al respecte, a fi de poder-vos oferir un bon servei demanem la documentació o dades necessàries quan abans millor tenint en compte que hi ha la setmana Santa just el mig, fet que ens redueix el temps i si esperem després de Pasqüa serà molt just essent el darrer dia per presentar les declaracions a domiciliar el pagament el 13 d’abril i per les negatives el 19-20 pel mati. A fi de poder oferir-vos un bon servei demanem si us plau quan abans millor.

Voldria un cop més recordar que gaudir de la tranquil.litat, en aquests moments d’inspeccions, revisions, controls…que són cada dia més habituals, és un valor afegit al vostre negoci, pel que cal tenir present de fer un repàs a tot allò que podem estar obligats per llei.

  • Establiments comercials : disposar d’horari i preus visibles.
  • Fulles de reclamacions, i rètols indicatius corresponents, segons l’activitat. ( Prohibicions, compossició per Alergies…).
  • Personal que treballi o presti serveis, assegurat al règim General, per l’horari convingut, i en cas de no ser de jornada complerta, anotar les hores treballades en un calendari laboral.
  • Tenir contractada la part de Riscos Laborals.
  • En cas, en el que la llei excepcionalment perment tenir una persona sub-contractada al règim d’autònoms, cal tenir els certificats conforme aquesta persona esta al corrent de pagament de la quota d’autònoms i amb l’Administració d’Hisenda pel que fa les declaracions. En cas de no disposar d’aquests certificat  l’empresari podria ser responsable.
  • Disposar d’un registre de les factures emeses i rebudes, amb el seus corresponents justificants. ( Factures amb dades complertes de l’ emisor i receptor i és acceptable fins a 400 euros, tiquet factura amb dades emisor.) Anotar en el llibre de factures soportades el percentatge d’IVA a deduïr.
  • IMPORTANT, a partir del 1 de juliol entra en vigor el nou sistema SII (enviament inmediat de les factures a l’Administració) per aquelles empreses que estant acollides a la recuperació de l’IVA mensualment. Al mateix temps s’endureix la normativa de facturació, fet que comporta: detallar el concepte de la factura, en cas de portar un iva reduït o estar acollit a l’art. 84 de la Llei d’IVA (el qual permet l’exempció d’Iva en factures  per inversions de Subjectes pasius)  especificar el motiu pel qual s’aplica, la data d’emissió de la factura per un particular ha de ser inmediata a la finalització del servei, venda…i a una empresa màxim 15 dies.
  •  
  • Depenent de l’activitat gaudir d’una assegurança de Responsabilitat Civil, a fi de cobrir possibles inprevistos no desitjats.

Per tots els canvis legals que puguin sorgir al  llarg de l’any recordem que  enviem els fulls informatius i els publiquem a la nostra web www.besalugestio.cat però complementàriament sempre podeu comptar amb el nostre assessorament, i el que pretenem és a part de mantenir-vos informats i ser els vostres guies, és ajudar-vos i fer-vos més fàcil tot el procès.

Faig un petit esment en referència a la devolució de les Clausules Sol, i les despeses de constitució de les hipoteques ( Registre, Notari, comissions bancàries) aquestes es poden demanar sempre que no hagi transcorregut el temps de prescripció. Un cop reembolsades les quantitats caldrà tenir present que s’han de DECLARAR.

Així mateix es pot demanar la devolució per ingressos indeguts de totes aquelles plusvalues autoliquidades a l’Ajuntament quan la transmissió no va generar guany patrimonial.

La Prestació de maternitat segons sentència del Tribunal Suprem queda subjecte a lImpost de la Renda de les Persones Físiques contrariament al que s’anunciava, tot i que hi una demanda pendent de prosperar per l’ambiguetat de la Llei.

Reconeixem que molts cops és difícil tenir la informació o els llibres preparats, però davant el poc temps que disposem i amb la voluntat d’oferir un bon servei  demanem respectar els terminis abans esmentats, pel contrari les darreries no són mai bones per ningú.

Així mateix per evitar desplaçaments poden contactar amb nosaltres a la nostra adreça de correu electrònic besalugestio@besalu.cat  i en breu temps rebrà la nostra resposta.

Soms l’enllaç amb l’Administració i volem fer-vos fàcil el camí.

 

 

Publicat el
Publicat en Sin categoría

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>