Author: alpha

 

BESALÚ GESTIÓ ESTRENA WEB

Conscients que actualment Internet és el mitjà més important de comunicació, a Besalú Gestió fem un pas més i presentem el nostre nou web corporatiu, pensat amb els objectius de fer més accessibles les informacions sobre les nostres activitats i serveis i per acostar-nos als nostres clients. Esperem que trobin còmoda la navegació a través […]
Publicat el
Publicat en NOTÍCIES
1 Comentari

BONIFICACIÓ DE QUOTES D’AUTÒNOMS EMPRENEDORS

Els treballadors per compte propi que tinguin 30 anys o més, i causin alta inicial o que no hagin estat donats d’alta els darrers 5 anys en el règim especial d’autònoms , tindran una reducció en les bases de cotització durant el període màxim de 18 mensualitats. Una reducció del 80 % de la quota […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

NOTES IMPORTANTS

PAGAMENTS AMB EFECTIU RESTRINGITS A PARTICULARS Recordar que totes les factures superiors a 2.500 euros han de ser pagades per transferència o taló, no són admissibles pagaments fraccionats o diferents factures d’un mateix treball. FACTURES Sempre hem remarcat la importància de les dades de les factures, nom, adreça, NIF, tant de l’emissor com del receptor, […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

VEHICLE D’EMPRESA

L’IVA per la compra d’un vehicle en cas de no ser comercial és deduïble el 50%, però en cas de poder acreditar els desplaçaments per treballs realitzats a clients serà deduïble el 100% pel combustible, autopistes, aparcaments. A la factura cal constar la matrícula. Per altre part les reparacions s’aconsella el 50%. Per contra la deducció […]
Publicat el
Publicat en CIRCULARS
Cap Comentari

PENSIÓ I JUBILACIÓ

És indiferent parlar de jubilació o pensió, tots tenim coneixement del seu significat, pel que voldríem fer un petit recés al tema i pensar que davant la conjuntura econòmica actual i davant la realitat que actualment vivim, el promig d’una pensió com autònom és de 670 euros i un treballador al Règim General de 874 euros, […]
Publicat el
Publicat en ASSEGURANCES
Cap Comentari